Astrologie?

Astrologie staat vol in de belangstelling. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in wat de stand van de Zon, de Maan en de overige planeten je kan vertellen over persoonlijkheid en lotgevallen. Van jezelf, of van de partner, vrienden, familieleden en collega’s. En inderdaad kan de horoscoop vaak verrassend nauwkeurig schetsen wie je bent. Hoe je karakter in elkaar zit, waar je talenten liggen, welke opgaven het bestaan aan je stelt. En hoe je jezelf tot anderen verhoudt, in zakelijke en persoonlijke contacten.

Maar astrologie kan ook helpen om de betekenis van belangrijke gebeurtenissen, privé of openbaar, te begrijpen. Of het nu om het tijdstip van een trouwerij gaat, van de start van een bedrijf, van een baanbrekende uitvinding of van het uitroepen van een nieuwe republiek: belangrijke momenten hebben allemaal hun eigen betekenis, die je met behulp van de astrologie op het spoor kunt komen. Dat is vaak ronduit fascinerend en net zo interessant als het meer persoonlijke perspectief.

Astrologie heeft een rijke geschiedenis. Historisch is het één van de zeven vrije kunsten: de vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en universiteiten. Die zeven vakken zijn Grammatica, Redeneren en Logisch denken, Spreken in het openbaar, Rekenkunde, Geometrie, Muziek en Astronomie (waar historisch zowel sterrenkunde als astrologie onder vielen). Astrologie heeft dus al een eeuwenlange staat van dienst. Voor een gedeelte gaat het om tijdloze, nog steeds onveranderde begrippen. Maar het vak staat niet stil en mede met behulp van moderne informatietechnologie komt er steeds meer inzicht en kennis beschikbaar. Via grootschalige data-analyses ontstaat bovendien ook het eerste voorzichtige, statistische bewijs dat astrologie ‘echt klopt’, dat wil zeggen verklarende, voorspellende waarde heeft.