De ongrijpbare charme van Grace Kelly

23/11/2022 Uit Door Michael Bruijn

Grace Kelly is één van de bekendste, tijdloze filmsterren en stijl-iconen die de showbusiness heeft gekend. Haar Venus net onder de Ascendant, sterk geplaatst in het eigen teken Weegschaal, gaf haar licht ongrijpbare charme. Ook haar planetair sterke bezetting van de watertekens en de Schorpioen Ascendant in het bijzonder verleenden haar een mysterieuze, ondoorgrondelijke kwaliteit. Haar uitstraling werd nog versterkt door een balling van planeten in het eerste huis: Zon, Mars en Mercurius. Dat past bij een actrice, die zichzelf immers zonder omwegen direct moet manifesteren. De Zon staat in driehoek met Pluto, heerser van de Ascendant, die voor de nodige energie en wilskracht zorgt. De Maan bevindt zich in het vijfde huis van vitaliteit en zelfexpressie. In het teken Vissen betekent dat een verkapte Maan-Neptunus: het tot uitdrukking brengen van het karakter van de undine (waternimf), waarmee de verleidelijke, ongrijpbare werking van de actrice nog eens extra kracht wordt bijgezet. De klassieke Hitchcock films zoals Dial M For Murder en To Catch A Thief vormen hier fraaie uitingen van.

Grace Kelly. Geboren op 12 november 1929 om 05:31 in Philadelphia, Pennsylvania, VS. Grafiek: AstroWorx

Macht, Missie en Mededogen

Het zevende huis, de bühne, staat in het teken Stier, waar ook de stijgende maanknoop (levensweg) en Chiron (planetoïde van verwonding en heling) in conjunctie terug zijn te vinden. Kelly’s pad bestond uit het openbaar invulling geven (zevende huis) aan een collectief beeld van normen (zevende huis Stier), waar eigen kwetsbaarheid in relaties met anderen en/of relaties met de kwetsbare andere onlosmakelijk mee waren verbonden (Chiron conjunct Maanknoop in 7). Chiron kan zichzelf helen door voor anderen iets te betekenen: Grace Kelly was zeer actief op filantropisch gebied en zocht in dat verband ook nadrukkelijk de publiciteit. Ook haar maanfase bij geboorte (Wegbereider), die zij deelt met bijvoorbeeld Charles de Gaulle, koningin Elizabeth II en Martin Luther, wijst op een sterk sociale maatschappelijke positie en een duidelijke te vervullen missie. Vermeldenswaardig is nog de Jupiter-Vertex conjunctie in het achtste huis van diepe, duurzame verbindingen (waar ook haar met voorspoed geassocieerde Pars Fortunae staat): dit wijst op macht, status en welstand via andermans maatschappelijke positie en vermogen. En op regisseurskwaliteiten, die zij met haar talrijke activiteiten als prinses ook duidelijk gestalte heeft gegeven. Jupiter-Vertex tekent bovendien de strijder voor rechtvaardigheid (Kelly zette zich met haar filantropische werk ook en met name in voor wezen en andere misdeelde kinderen).

Huwelijk met mondiale impact

Het huwelijk met Rainier III van Monaco vond plaats op 18 april 1956. Op deze dag stonden de planeten primair in vuur- en luchttekens, waarmee het huwelijk vooral een idee en een emotie belichaamde, en minder een concrete aardse verbinding. Venus stond in Tweelingen conjunct de dalende Maanknoop: een functioneel huwelijk met historische, nostalgische associaties. Venus bevond zich exact op Grace Kelly’s Jupiter-Vertex, waarmee de bovengenoemde binding aan andermans prestige en welstand concreet beslag kreeg. Haar eigen Venus had een transit van Neptunus: haar status nam onbegrensde, irreële, sprookjesachtige afmetingen aan. Mercurius stond exact op haar bovengenoemde, publieke Chiron-Maanknoop in 7: de huwelijksdag bood de mogelijkheid om haar kwaliteiten van heler en publiekslieveling breed in het bewustzijn te brengen. Van het huwelijk werd direct verslag gedaan op televisie; het aantal kijkers wereldwijd beliep het voor die tijd unieke aantal van dertig miljoen.

Zij kwam op 13 september 1982 bij een auto-ongeluk om het leven, mogelijk omdat zij door een milde hersenbloeding de macht over het stuur verloor. Op deze dag bevond Mars zich tot op de graad exact op de positie tijdens haar geboorte. In het 7-jaars ritme van de Münchener Rhythmenlehre liep zij over 22 graden Tweelingen, een Zon-Uranus graad met een verhoogd risico van ongevallen. Wanneer zowel Mars als de Zon in het eerste huis staan, zoals bij Grace Kelly het geval was, is de kans op fysieke uitwerking van dit aspect verhoogd. Idem voor Uranus, die in het vijfde huis betrekking heeft op het leven zelf.

Legendarische werking

De film Grace of Monaco, met Nicole Kidman in de hoofdrol, is een ‘biopic’ over, de naam zegt het al, de periode van Kelly als Monegaskische prinses. De film werd uitgebracht op 5 juni 2014. Op deze dag stond de Zon exact op Kelly’s Jupiter-Vertex in huis 8, waarmee haar posthume, legendarische werking treffend wordt uitgebeeld. Mercurius bevond zich die dag op haar Pars Fortuna: de film beoogde duidelijk om welgezind verslag te doen van de hoogtepunten van haar bestaan als prinses. Jupiter maakte rond die tijd een exacte driehoek met Kelly’s Maan, waarmee het hagiografische karakter van de film verder tot uitdrukking komt.

Op Jobhoroscope.com vind je een uitgebreid astrologisch profiel van Grace Kelly. Alvast één citaat hieruit: “Your ego manifests itself directly in everything you do. You can be initiator, presenter or actor.” Toeval?

Deel deze pagina: