Bankman’s Bankroet

22/11/2022 Uit Door Michael Bruijn
Sam Bankman-Fried. Cointelegraph, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Op 11 november is surseance van betaling aangevraagd voor FTX, het handelsplatform voor cryptovaluta dat kort daarvoor nog op dertig miljard dollar werd gewaardeerd. Die waarde is inmiddels nul. Cliënten hebben nog drie miljard dollar uitstaan, waarvan onduidelijk is of er nog iets van terugkomt. Er lijken gelden te zijn weggesluisd naar andere entiteiten, in handen van oprichter en bestuurder Sam Bankman-Fried. Wat kunnen de sterren ons vertellen over dit zakelijke en persoonlijke debacle?

Sam Bankman-Fried. Geboren op 6 maart 1992 in Stanford, California, Verenigde Staten. Grafiek: AstroWorx.

Van Bankman-Fried is alleen zijn geboortedag bekend. Hij heeft de zon op zestien graden Vissen, een Gruppenschicksalspunkt (Döbereiner) van Jupiter-Uranus: bevrijding uit slavernij, verwerving van status, de mogelijkheid van een even plotselinge als mateloze opkomst – en later wellicht weer ondergang. Door het ontbreken van de geboortetijd is de exacte positie van de Maan onbekend. Deze staat in elk geval in het teken Ram, wat een impulsief, querulant gemoed aangeeft. Mensen met deze positie zijn ongeschikt om zich in een kantoortuin te schikken. De maanfase, tekenend voor de algemene maatschappelijke oriëntatie, is daarnaast in ieder geval pril en duidt op experimenteerdrift en pionierschap. Eigenwijze, egocentrische vernieuwers als Pablo Picasso en Steve Jobs hebben ruwweg dezelfde maanfase in hun horoscoop. Opvallend is verder de exacte Mars-Saturnus conjunctie, die een tendens geeft tot het zoeken (en doorgaans ook vinden) van weerstand. Dit aspect vormt onderdeel van een samenballing van planeten in het revolutionaire teken Waterman: ook Venus en de Zwarte Maan zijn hier te vinden. De planeet Pluto (macht en onmacht, modellen, diepe transformatie) staat in een spanningsvol kwadraat met deze samenballing. Tegelijkertijd heeft diezelfde Pluto een ontspannen driehoek met de Zon: in zijn handelen wordt Bankman-Fried door sterke drijfveren ondersteund. Ook bestaat er een tendens naar het manische en (over-)optimistische (Zon oppositie Jupiter).

Idealen en overmoed

Rond de start van het door hem opgerichte FTX (eerste handelsdag 8 mei 2019) loopt de amper 27-jarige Bankman-Fried met zijn progressieve zon (1 graad per jaar) over veertien graden Ram: een spiegelpunt van de hierboven genoemde zestien graden Vissen en eveneens door Jupiter Uranus gekenmerkt. Het punt van uitbraak uit eerdere belemmerende omstandigheden en verwerving van prestige wordt dubbel aangezet. The sky is the limit; zo lijkt het in ieder geval.

FTX eerste handelsdag, daghoroscoop met Zon op MC. 8 mei 2019, Nassau, Bahamas.

De horoscoop van de eerste handelsdag van FTX laat een exacte Mercurius-Uranus conjunctie zien (bemiddeling; doorgangsstation; niemandsland). Dat past bij een handelsplatform, zeker als het gaat om ongrijpbare waarden als cryptomunten. Beide planeten staan ook nog eens op een Mercurius-Uranus geladen punt van vier graden Stier; een double whammy dus. Venus (vermogen) staat op 21 graden Ram (expansie, overmoed). Venus wordt zowel door Jupiter bestraald (driehoek; welvaart) als door Saturnus en Pluto (vierkanten: beperking en dwang). Mars staat oppositie Jupiter èn vierkant Neptunus: grote ambities botvieren en nieuwe wegen inslaan, mogelijk beïnvloed door illusies.

Illusies worden manifest

Drie jaar later, rond de implosie van FTX, staat diezelfde Neptunus niet meer in kwadraat met Jupiter, maar pal erop: de eerdere ambities en idealen worden aan loutering onderworpen. Op de Zon van de eerste handelsdag staat nu een langer durende Uranus transit: de batterij is leeg, Neptunus wordt reëel (insolventie). Conjunct de actuele Uranus staat ook nog de stijgende maanknoop, die de fatale richting van de ontwikkeling benadrukt.

Plaatsing FTX artikel op Coindesk. 2 november 2022, New York, 15:44

Op 2 november wordt het probleem acuut: het online crypto nieuwsportaal Coindesk maakt wereldkundig dat er tenminste schijn van belangenverstrengeling is tussen FTX en Bankman-Fried’s Alamada fonds. Op het moment van publicatie staan Jupiter en Neptunus direct aan de ascendant: de illusies worden manifest. Jupiter loopt bovendien terug door het teken Vissen: een Jupiter-Neptunus analogie die het effect verdubbelt.

FTX zet persbericht Chapter 11 online. 11 november 2022, Nassau, Bahamas, 09:14

Op 11 november maakt FTX bekend dat men uitstel van betaling heeft aangevraagd volgens de Chapter 11 regeling. Het moment van wereldkundig maken van het persbericht laat een Mars-Maan conjunctie pal aan de Descendant zien: openbare woede, volksgericht. Deze Mars-Maan staat bovendien in oppositie met de Jupiter van de eerste handelsdag van FTX: tegenover de eerdere hoge, illusionaire verwachtingen staat nu de publieke schandpaal. Met zijn eerdergenoemde Maan in Ram (Maan-Mars equivalent) zal Bankman-Fried deze toorn ook persoonlijk sterk voelen c.q. zelfs oproepen.

Van Messias naar outcast

De Midhemel van de publicatie van het persbericht staat op acht graden Weegschaal, een Gruppenschicksalspunkt met, opnieuw, Zon-Uranus kwaliteit: de bestemming van de gebeurtenis is dat Neptunus reëel wordt (liquidatie). Helemaal in lijn hiermee staat Neptunus ook nog eens in het concrete, functionele derde huis (geen oriëntatie meer) met aan de spits twee graden Vissen (een graad van, opnieuw, liquidatie).

Rond deze dag staat Venus in kwadraat met die van Bankman-Fried’s geboortehoroscoop, en conjunct met zijn Pluto: macht en onmacht in materiële aangelegenheden. Een simultane, langduriger beweging is die van zijn progressieve Zon. Deze heeft de zone van status en prestige verlaten en staat inmiddels drie graden verderop, op zeventien / achttien graden Ram. Dat is een punt van Mars-Uranus en Mars-Pluto: men is vatbaar voor sociale dwang, wordt als outcast gezien, moet mogelijk een gang naar Canossa maken. Het kan verkeren.

Deel deze pagina: