Boris Johnson: groot kind overspeelt zijn hand?

11/09/2019 Uit Door Michael Bruijn

Het gaat er momenteel rumoerig aan toe in het Britse parlement. Veel van het tumult concentreert zich rond Brexit perikelen en de rol daarbij van de premier Boris Johnson. Hoe kan diens grillige, naar de mening van velen onprofessionele en opportunistische optreden worden verklaard? Laten we eens naar zijn geboortebeeld kijken.

Gehanteerde geboortedatum Boris Johnson: 19 juni 1964 om 14:00 plaatselijke tijd in New York City, Verenigde Staten. Grafiek: AstroWorx.

Fantasiewereld

Het belangrijkste element in de horoscoop van Johnson bestaat uit Lucht, met Water als een goede tweede. Hij is een man die vooral thuis is in een wereld van ideeën en van spraak. Daarnaast tendeert hij naar een zekere passiviteit en het meedrijven met de stroom. Die combinatie leidt al snel tot het leven in een fantasiewereld. Het element Aarde is niet sterk bezet. Het vierde element, Vuur, ontbreekt zelfs volledig. Johnson heeft moeite met het leveren van tastbare, duurzame resultaten en het ontbreekt hem in feite aan een innerlijke drijfveer. Die moet telkens opnieuw door de buitenwereld worden aangereikt.

Narcissus

Dit wordt nog versterkt door het lege tweede kwadrant van “BoJo’s” horoscoop: het eigen wezen, de eigen “home base” ontbreekt zo goed als geheel. Als een Narcissus zoekt hij zijn eigen kern buiten zichzelf, in een spiegel van de buitenwereld. De enige planeten die wél in het tweede kwadrant staan onderstrepen deze karakteristiek alleen nog maar: Saturnus in huis vijf legt het subjectieve zelf nog verder aan banden. En Chiron in huis zes geeft de opgave aan, niet de eigen levensomstandigheden te verbeteren maar die van anderen.

Onbestendig

De geboortedag met Johnson’s zonnestand wijst op een verdrongen gevoelsleven en een vlucht in het functionele en traditionele, gecombineerd met de nodige eerzucht. De meeste planeten van Johnson, met de Zon in Tweelingen voorop, staan in veranderlijke tekens. Zijn opvattingen en handelingen zijn onbestendig: ze worden constant aangepast aan de situatie van het moment. Het steeds wendbaar blijven heeft de overhand boven het pionieren, doorbraken realiseren of zaken consolideren.

Meer woorden dan daden

De ascendant van Boris Johnson staat in Weegschaal, wat hem strategische aanleg geeft. De wikkende en wegende Weegschaal kan er een handje van hebben om te intrigeren, mensen en partijen tegen elkaar uit te spelen en verbale eerder dan fysieke strijd te zoeken. Mars beheerst de tegenoverliggende descendant en staat in huis acht: in zijn dialoog heeft Johnson een tendens om vaste verworvenheden en ingesleten opvattingen uit te dagen en crisis-situaties op te zoeken. Ook Jupiter staat in huis acht: zijn activiteiten zijn vooral voorbereidend van aard, zijn biotoop is eerder achter dan voor het gordijn. Met Mars op 1 á 2 graad Tweelingen acteert hij op een mercuriale, dus behendige en staccato wijze maar in feite ook op een principeloze en reactieve, besluiteloze manier.

Het over Weegschaal heersende teken Venus staat samen met de Zon en de maanknoop in het negende huis, wat opnieuw wijst op strategisch talent maar ook op interesse in geschiedenis en in filosofische vergezichten. Dat negende huis wordt beheerst door Mercurius, de planeet die heerst over Johnson’s zon in Tweelingen en die bovendien ook in datzelfde huis is terug te vinden: Johnson heeft de gave van het woord, dat hij neigt om niet als middel maar als doel op zichzelf te zien. Dat iets mooi wordt gezegd is belangrijker dan wat er wordt gezegd en tot welk resultaat het in tweede instantie leidt.

Onbevangen

Bij dit alles laat Johnson zich met de Maan in het eerste huis als vriend van het volk en van de massabeweging zien, door een stand op 1 graad Schorpioen voorzien van het nodige charisma. Hij legt daarbij tegelijkertijd een zekere onnozele, kinderlijke ontvankelijkheid aan de dag. Met de Maan als heerser van het Medium Coeli is dit ook zijn bestemming: op onbevangen, creatieve wijze opvangen en persoonlijk uitdragen wat er op het moment onder de mensen leeft. De Zwarte Maan (Lilith) staat in huis drie, in Boogschutter: Johnson communiceert fanatiek over vermeende maatschappelijke misstanden en taboes, met de neiging om zichzelf daarbij voorbij te lopen.

Dolende ridder

De Maanfase ten tijde van Johnson’s geboorte (eerste kwartier) plaatst hem in de maatschappelijke rol van kruisvaarder en wegbereider, die in situaties van desintegratie en verval nieuwe wegen inslaat. Andere bekende personen met dezelfde stand (maar met heel andere kwaliteiten van het verdere geboortebeeld) zijn Elizabeth II, koningin van Engeland en Charles de Gaulle, de generaal en staatsman van het na-oorlogse Frankrijk.

Het tweede huis van Boris Johnson staat in Schorpioen: zijn standplaats is binnen strak gemodelleerde sociale configuraties. Met de planeet Neptunus in dat huis neemt Johnson in die orde zelf echter een positie zonder gevestigde status in. Hij is een koekoeksei zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Spreekbuis

Kortom: de horoscoop van Boris Johnson laat het beeld zien van een fantasievolle, eerzuchtige, wat naïeve outsider die, hongerig naar input van iets of iemand buiten hemzelf, binnen de gevestigde orde als rebelse spreekbuis van het volk optreedt en die zijn missie continu aanpast aan wat de waan van de dag van hem lijkt te verlangen. Hij lijkt op zijn plaats als exponent van de turbulentie die momenteel in het Verenigd Koninkrijk rondwaart, maar het is de vraag of zijn betekenis van meer dan tijdelijke aard zal zijn. Hij is eerder een spreekbuis of souffleur dan een echte vernieuwer, leider of staatsman: daarvoor ontbreekt het hem aan duidelijke principes, consequent handelen en Ausdauer.

Vervreemding, conflict en onvoorspelbaarheid

Ten tijde van het Brexit referendum op 23 juni 2016 maakten Jupiter, Pluto en de Maanknoop een driehoek met Johnson’s Jupiter, waarmee zijn rol als wegbereider extra expansieve lading kreeg. Venus stond dicht bij Johnson’s MC in een driehoek met zijn Saturnus, waarmee hij zijn begrensde subject effectief voor het collectief kon inzetten. De Zwarte Maan (Lilith) stond in de buurt van Johnson’s maan in huis 1, waarmee voor hem een tijd van afsplitsing en nieuw begin werd aangeduid. Saturnus stond transit in 3 en wierp een kwadraat op Johnson’s Pluto / Uranus in 11: optreden als hoogwaardigheidsbekleder in spanning met (de bevrijding van) onvervulde voorstellingen. Al met al is duidelijk dat het tijdstip rond het Brexit referendum voor Boris Johnson veel belofte en verandering inhield.

Hoe staan de planeten op dit moment ten opzichte van Johnson’s geboortebeeld? De lopende Mars en Saturnus maken op dit moment een driehoek met Johnson’s Jupiter, wat zowel met kort opflakkerende expansie en overmoed als met resultaten in ambtelijke en wetgevende kringen gepaard kan gaan. Saturnus staat tegelijkertijd echter samen met de dalende Maanknoop in de omgeving van Johnson’s Imum Coeli, wat isolement en vervreemding van volk en herkomst aanduidt. De lopende Jupiter nadert Johnson’s Zwarte Maan (Lilith), wat op conflicten met superieuren in ruime zin en op ontnuchtering kan wijzen. Uranus, de planeet van plotselinge ontwikkelingen, staat momenteel in een driehoek met die van Johnson’s geboorte. Naast kans op resultaten op de korte termijn liggen er dus ook beperkingen en onverwachte wendingen in het verschiet.

Deel deze pagina: